رزرو مجموعه های ورزشی

مشاهده اماکن قابل رزرو

سالن دانشگاه پیام نور (سالن vip )

قابل رزرو

سالن ورزشی

آدرس : بلوار آموزگار _ آموزگار 69

دارای 1 بخش مجزا

سالن صیاد شیرازی

قابل رزرو

سالن ورزشی

آدرس : وکیل آباد _چهارراه صیادشیرازی

دارای 2 بخش مجزا

سالن ورزشی شهدا شهرداری 2

قابل رزرو

سالن ورزشی

آدرس :قاسم آباد_ الهیه 25 یا اقدسیه 42

دارای 2 بخش مجزا

سالن ورزشی چندمنظوره کارگران ( فوتسال , والیبال , بسکتبال )

قابل رزرو

سالن ورزشی

میدان فردوسی _ ابتدای شهید صادقی_ سمت چپ

دارای 1 بخش مجزا

سالن سرافرازان

قابل رزرو

سالن ورزشی

آدرس :وکیل آباد _ سرافرازان 13

دارای 2 بخش مجزا

سالن ورزشی امام علی نوده

قابل رزرو

سالن ورزشی

آدرس :تقاطع جاده قدیم و بلوار روبه روی پلیس راه قاسم آباد _ طوس 63 (300 متر داخل ) تلفن: 50 20 777 0902

دارای 1 بخش مجزا